Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,461
EUR
15,806
VND
408,216,126

Polygon MATIC

Tìm hiểu thêm về đồng Polygon (MATIC)

Được mô tả là “Mạng lưới blockchain của Ethereum”, Polygon đang nổi lên như một lựa chọn thiết thực cho một số dự án đặc biệt mới vì Ethereum 2.0...
Read More