Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,955
EUR
16,088
VND
415,620,654

#Real estate

Colombia đăng ký giao dịch mua bất động sản đầu tiên bằng Bitcoin

Giao dịch mua bất động sản đầu tiên bằng Bitcoin đã được đăng ký ở Colombia vào tuần trước. Công ty có tên La Haus đã bán một bất động...
Read More