Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,860
EUR
16,041
VND
403,386,893

Research

Một nghiên cứu cho biết: Một phần tư số người sẽ dành thời gian ở Metaverse vào năm 2026

Báo cáo cũng ước tính rằng 30% tổ chức trên thế giới sẽ có sản phẩm và dịch vụ trong Metaverse vào năm 2026, với các thương hiệu đã sẵn...
Read More