Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,183
EUR
15,519
VND
401,007,382

sách trắng Bitcoin

Bản Hùng Ca Của Một Bậc Thầy Tiền Ảo Ẩn Danh

Tóm tắt sách trắng Bitcoin: Một hệ thống tiền mặt điện tử ngang hàng  (Nguồn: bitcoin.org/bitcoin.pdf) Satoshi Nakamoto là một cái tên ẩn danh đã bắt đầu tạo ra bitcoin...
Read More