Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,958
EUR
16,159
VND
407,017,997

#Sean Farrell

Công ty nghiên cứu dự đoán Bitcoin sẽ đạt 200 nghìn đô la vào nửa cuối năm 2022, ETH đạt 12 nghìn đô la

Trong khi các dự đoán 100 nghìn đô la của năm ngoái đã im lặng trong tháng cuối cùng của năm 2021, các dự đoán về giá bitcoin (BTC) đang...
Read More