Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,856
EUR
16,036
VND
403,307,917

Sheikh Mohammed

Dubai phê duyệt dự luật đầu tiên để quản lý tài sản kỹ thuật số, thành lập cơ quan quản lý để giám sát lĩnh vực tiền điện tử

Dubai đã thông qua dự luật đầu tiên của mình để điều chỉnh lĩnh vực tiền điện tử. Họ cũng đã thiết lập một cơ quan quản lý chuyên dụng...
Read More