Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,973
EUR
16,174
VND
407,378,468

Slots và Epochs

Thuật toán đồng thuận PoS của Cardano

Cardano được thiết kế với một nhóm lớn toàn cầu bao gồm các chuyên gia và giáo sư hàng đầu trong lĩnh vực ngôn ngữ lập trình máy tính, thiết...
Read More