Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
17,014
EUR
16,183
VND
408,343,859

#Tendermint

Cosmos là gì?

Cosmos hướng tới mục tiêu trở thành một cái gì đó khác biệt, tự công bố là ‘internet của các blockchain‘. Cosmos vừa là một hệ sinh thái blockchain vừa...
Read More