Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,971
EUR
16,105
VND
415,992,826

term

65 thuật ngữ thường dùng trong mạng Ethereum

Có rất nhiều từ ngữ chuyên môn liên quan đến công nghệ Blockchain và các kiến thức kỹ thuật mà không phải ai cũng biết đến. Bài dịch tiếng việt...
Read More