Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,510
EUR
15,853
VND
409,432,552

thuật ngữ

65 thuật ngữ thường dùng trong mạng Ethereum

Có rất nhiều từ ngữ chuyên môn liên quan đến công nghệ Blockchain và các kiến thức kỹ thuật mà không phải ai cũng biết đến. Bài dịch tiếng việt...
Read More