Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,516
EUR
15,858
VND
409,567,875

Trendline

Phân tích kỹ thuật cơ bản (phần 1)

Trendline kháng cự hỗ trợ là gì (Trendline resistance and support) Có những con sóng tạo ra đỉnh và đáy, tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Ví dụ...
Read More