Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
17,019
EUR
16,188
VND
408,473,514

UAE

Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số Coinmena dược bảo đảm Giấy phép tạm thời cho phép hoạt động ở UAE

Coinmena, sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số có trụ sở chính tại Bahrain và Sharia, gần đây đã thông báo rằng họ đã bảo đảm được giấy phép...
Read More

Dubai phê duyệt dự luật đầu tiên để quản lý tài sản kỹ thuật số, thành lập cơ quan quản lý để giám sát lĩnh vực tiền điện tử

Dubai đã thông qua dự luật đầu tiên của mình để điều chỉnh lĩnh vực tiền điện tử. Họ cũng đã thiết lập một cơ quan quản lý chuyên dụng...
Read More