Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,959
EUR
16,094
VND
415,707,270

VASPs

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Peru chỉ trích tiền điện tử, viện dẫn việc thiếu giá trị nội tại và biến đổi khí hậu

Julio Velarde, chủ tịch Ngân hàng Trung ương Peru, đã chỉ trích giá trị của tiền điện tử và đề cập đến những tác động tiêu cực mà chúng được...
Read More