Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,995
EUR
16,129
VND
416,600,056

Vietnam

Ngành công nghiệp Blockchain của Việt Nam đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân tài

Truyền thông địa phương tiết lộ rằng lĩnh vực blockchain đang bùng nổ ở Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt chuyên gia nghiêm trọng. Mặc...
Read More