Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,492
EUR
15,836
VND
408,977,963

Web2

Youtube Tìm kiếm Giám đốc Web3 có kinh nghiệm giao dịch tiền điện tử

Youtube, nền tảng truyền thông xã hội và chia sẻ video trực tuyến do Google sở hữu, đang thuê một giám đốc làm việc với công nghệ Web3, theo một...
Read More