Sự kiện ra mắt coin mới 2022
viEnglish
BTC
USD
16,841
EUR
16,017
VND
402,937,465

4 câu trắc nghiệm kiến thức Solidity

Mời các bạn tìm đọc bài giới thiệu các kiến thức cơ bản về Solidity trước khi làm bài tập trắc nghiệm này. Nếu bạn đã biết qua mời bạn làm thử 4 câu trắc nghiệm sau đây nhé.

Câu 1. Hợp đồng thông minh Solidity được chạy trên:

 1. Chuỗi khối Ethereum
 2. Máy ảo Ethereum
 3. Bất kỳ máy ảo nào
 4. Bất kỳ môi trường sandbox nào

Câu 2. Sự kiện (Events) mô tả các hành động được thực hiện trong một hợp đồng. Cú pháp nào xác định một sự kiện?

 1. event PurchasedItem
 2. event PurchasedItem (address buyer, uint price);
 3. emit PurchasedItem (address buyer, uint price);
 4. PurchasedItem (address buyer, uint price);

Câu 3. Ví dụ về kiểu do người dùng xác định trong Solidity là gì?

 1. Structs
 2. Biến trạng thái (state variables)
 3. Địa chỉ (addresses)
 4. Arrays

Câu 4. Dòng đầu tiên của tệp nguồn hợp đồng thông minh thường là gì?

 1. Một định nghĩa hợp đồng
 2. Một chỉ thị pragma
 3. Một phiên bản Solidity
 4. Một sự kiện

 

Đáp án và giải thích:

Câu 1: b) Solidity chạy các hợp đồng trên máy ảo Ethereum nơi chứa các lịch sử giao dịch của hợp đồng. Các đáp án còn lại không rõ ràng và cụ thể phải là máy ảo Ethereum.

Câu 2: b) Để định nghĩa 1 sự kiện (event) bắt buộc phải dùng từ khóa ‘event’ kết hợp với lập luận mô tả. Câu c) emit là để gọi lại sự kiện chứ không phải tạo. Câu a) thiếu nội dung miêu tả. Câu d) để gọi mội hàm chức năng ra.

Câu 3 a) Người dùng dùng hoàn toàn được định nghĩa bộ sưu tập các loại items bằng kiểu structs. Arrays miêu tả các dạng data giống nhau cùng loại. Câu b) định nghĩa loại uint, int, bools không phải là đáp án.

Câu 4 b) Pragma là từ khóa dùng để hỏi trình biên dịch phiên bản Solidity đang dùng có phù hợp hay chưa. Câu c) mang ý nghĩa đúng nhưng thiếu từ khóa ngược lại a)d)  là không phù hợp

Hy vọng qua bài viết này đã giúp các bạn kiểm tra lại rõ hơn về một số kiến thức từ việc sử dụng ngôn ngữ lập trình Solidity để viết các hợp đồng thông minh trên nền tảng Ethereum. Mời các bạn tìm đọc các bài viết tiếp theo về kiến thức này nữa nhé.

Chủ đề liên quan

Để lại bình luận