Sự kiện ra mắt coin mới 2022
viEnglish
BTC
USD
16,503
EUR
15,912
VND
408,630,241

Ví lưu trữ coin

Ví Kepler dùng trong giao dịch blockchain liên chuỗi Cosmos

Cosmos chạy một kiến trúc blockchain tiên tiến và cung cấp các công cụ và khả năng vô song cho các nhà phát triển để chạy các blockchains của riêng họ, triển khai các hợp đồng thông minh có thể tương tác và kết hợp với hàng trăm blockchain khác một cách dễ dàng. Vì...
Read More